MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Zameldowanie - Wymeldowanie
Dowody osobiste
Udostępnianie danych osobowych
Informacje statystyczne z ewidencji ludności
OGŁOSZENIA
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
     Kategoria: Ewidencja ludności
Liczba odwiedzin kategorii: 5281 
 

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW OBYWATELSKICH

Sprawy załatwia Referat Spraw Obywatelskich, Społecznych i Wojskowych - pok. 3, 5, 23

1. Zameldowanie - Wymeldowanie:
- pobyt stały, czasowy, turystyczny

2. Dane demograficzne:
- Statystyki z Bazy Ewidencji Ludności Gminy i Miasta Drzewica

3. Dowody osobiste:

- składanie wniosków, odbiór dokumentów

4. Udostępnianie danych osobowych:
- ze zbiorów meldunkowych, PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

5. Sprawy wyborcze
- dot. spisów wyborców, wydawanie zaświadczeń

6. Sprawy wojskowe
- dot. odbycia służby wojskowej, Obrony Cywilnej

7. Sprawy załatwiane przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Wojewódzki
- wydawanie paszportów, prawa jazdy, rejestracja pojazdów

8. Ogłoszenia i bieżące Informacje
- informacje o zmianach przepisów

Dodatkowe szczegółowe informacje są dostepne w zakładce KARTY USŁUG