MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Decyzje i zezwolenia - Ochrona Środowiska
Gospodarka drzewostanem
Porządek na posesji
Konkurs Posesja
Nasza przyroda
Przepisy prawne
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
     Kategoria: Ochrona środowiska
Liczba odwiedzin kategorii: 4227 
 

PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Sprawy załatwia Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
- pok. 20, 22

1. Wydawanie zezwoleń - decyzji na:
- Usunięcie drzew, krzewów.
- Utrzymanie psa rasy niebezpiecznej.

2. Gospodarka drzewostanem w lasach prywatnych:
- wyrąb drzew.
- zalesianie przez ARiMR w Łodzi.
- zalesianie przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.

3.Utrzymanie czystości i porządku na posesji:
- wywóz nieczystości stałych
- odprowadzanie ścieków i nieczystości płynnych
- wywóz sprzętu wielkogabarytowego /meble, sprzęt AGD itp.
- czystość i bezpieczeństwo przeciwożarowe oraz utrzymanie chodników
- utylizacja materiałów i urządzeń zawierających związki niebezpieczne /np. baterie, akumulatory, świetlówki, agegaty urządzeń chłodniczych, kineskopy, pokrycja dachowe z eternitu który zawiera azbest itp/.

Rodzaj przyjmowanych przez referat zgłoszeń i udzielanych informacji dotyczących:

1. Zagrożeń przez uszkodzone lub stare drzewa.
2. Znieczyszczeń i dewastacji środowiska.
3. Wędkarstwa, Łowiectwa
4. Obowiązujących regulacji prawnych z zakresu ochrony środowiska.

Dokonać zgłoszenia czy uzyskać dodatkowych informacje można pod tel. nr 048-375 79 81 lub osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy pok. Nr 20 w godzinach pracy urzędu ewentualne przez pocztę elektroniczną wysyłając e-mail.

E D U K A C J A E K O L O G I C Z N A

1. Gminny Konkurs "Posesja"
-Regulamin konkursu
- Laureaci konkursu
2. Nasze środowisko ekologiczne

Dodatkowe szczegółowe informacje są dostepne w zakładce KARTY USŁUG