MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
     BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy
26-340 Drzewica, ul. Staszica 22
Nr tel. (048) 375 6091; fax: (048) 375 6641
Gmina i Miasto Drzewica, powiat opoczyński, woj. łódzkie
NIP: 768-17-66-160, REGON: 670 224 108Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy jest czynny w dni robocze:
codziennie od 0730 do 1530
a tylko w środy od 0830 do 1630

email: ugm@drzewica.pl

Konto Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy:
(podatki i opłata skarbowa i inne opłaty lokalne)
Bank Spółdzielczy w Przysusze Oddział w Drzewicy
nr. 89 9145 1011 4000 0156 2000 0001