MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Prawo samorządowe
 
Podgrupa: Prawo samorządowe
Nr pozycji 1
Nazwa pozycji Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Opis
Aktualny tekst Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dz.U. Nr 16 poz.95
wynika z następujących aktów prawnych:

Obwieszczenia Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym
Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. (Załącznik)

oraz ustaw zmieniających:

Dz.U. Nr 23 poz.220 z 2002r.
Dz.U. Nr 62 poz.558 Art.29 z 2002r.
Dz.U. Nr 113 poz.984 Art.43 z 2002r.
Dz.U. Nr 153 poz.1271 Art.17 z 2002r.
Dz.U. Nr 214 poz. 1806 z 2002r.

Data publikacji 2003-06-20
 
Załączniki:

 1. Tekst jednolity ustawy

Osoba odpowiedzialna za treść: Administrator BIP
Osoba publikująca: Administrator BIP
Data publikacji: 2003-06-20