MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
 
Grupa: PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Nr pozycji 10
Nazwa pozycji Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości w zakresie gospodarki odpadami
Opis

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Referacie Budżetu i Podatków  w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy

ul. St. Staszica  22,  26-340  DRZEWICA

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy

Ogłasza  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze:   

                                                                                  

Referent  ds. księgowości w zakresie gospodarki odpadami

 

 

1.Wymagania niezbędne od kandydata:  

a. obywatelstwo polskie,

b. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. brak skazania za przestępstwa umyślne lub umyśle przestępstwo skarbowe,

d. nieposzlakowana opinia,

e. stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,

f. wykształcenie wyższe, specjalność: ekonomia, finanse, rachunkowość,

g. doświadczenie zawodowe w działach finansowych,

  h. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o rachunkowości, ordynacja podatkowa, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, o pracownikach samorządowych.

i. dobra znajomość obsługi komputera –poparta oświadczeniem kandydata lub  

   zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

 

 2.Wymagania dodatkowe:

a. znajomość programów do obsługi księgowości budżetowej,

b. znajomość podstawowych pojęć i procedur wynikających z przepisów ustawy

    o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

c. umiejętność pracy w zespole,   

d. umiejętność pracy pod presją czasu,

e. odporność na stres,

f. umiejętność obsługi interesanta,

g. umiejętność redagowania pism urzędowych.


                                                                                Drzewica, 2013.10.16

  

NABÓR NA STANOWISKO

Referent ds. księgowości w zakresie gospodarki odpadami

w Referacie Budżetu i Podatków

 

   LISTA  KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH  WYMOGI  FORMALNE  NABORU

 

W wyniku przeprowadzonej w dniu 10 października  2013 roku wstępnej kwalifikacji złożonych ofert (dokonanie oceny złożonych ofert pod względem formalnym), które wpłynęły na wolne stanowisko urzędnicze:  Referent ds. księgowości w zakresie gospodarki odpadami,  informuję że do II etapu rekrutacji - rozmowa  kwalifikacyjna-  zostały dopuszczone następujące osoby:

Pani Miązek Anna,  zam. Drzewica,

Pani Przytarska Monika, zam. Drzewica,

Pani Wasilewska Bożena , zam. Wola Gałecka,

Pani Wróblewska Agata, zam. Radzice Małe.

 

Informuję, że  rozmowa kwalifikacyjna  odbędzie się  w dniu  23 października 2013 roku  / środa / o godz. 11.00 w pokoju nr 12  / I piętro/  w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy.

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący   

                                                                                Komisji Rekrutacyjnej

                                                                   

                                                                             mgr Edward Podkowiński

 

Data publikacji 2013-09-23
 
Załączniki:

 1. pełny tekst ogłoszenia o naborze
 2. Kwestionariusz
 3. Lista osób zakwalifikowanych do II etapu naboru
 4. Informacja o wynikach naboru

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Starus
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-09-23