MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    WŁADZE i BUDŻET
 
Grupa: WŁADZE i BUDŻET
Nazwa pozycji Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o. w Drzewicy
Opis
Ul. Warszawska 11
26-340 Drzewica
tel. (0-48) 375-62-30
NIP 799-000-40-05

Ceny w obowiązującej taryfie na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków - strona PGKiM w Drzewicy.

WODA Opłata
Gospodarstwa domowe oraz odbiorcy pozostali 2,41 netto + VAT     za m3

 

ŚCIEKI Opłata
Gospodarstwa domowe oraz odbiorcy pozostali 2,94 netto + VAT     za m3


Pliki załączników do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware), można go pobrać m.in.: ze strony producenta np. - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
Data publikacji 2007-01-06
 
Załączniki:

 1. Statut Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drzewicy - rozmiar pliku 66 kB
 2. Regulamin utrzymania czystości - rozmiar pliku 60 kB
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - rozmiar pliku 77 kB
 4. REJON I - Nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2013 r. dla uL Zdrojowa, Fabryczna, Sportowa, Os. Słoneczne, Rzeczna, Sosnowa, Jelnia Strzyżów
 5. REJON II - Nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2013 r. Werówka, Radzice Duże, Świerczyna, Trzebina, Giełzów
 6. REJON III - Nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2013 r. ul. Żeromskiego9Hubalay Kilińskiego,Ogroclowa Dąbrówka
 7. REJON IV - Nowy Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2013 r. Idzikowice, Brzuza, Radzice Małe,
 8. REJON V - Nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2013 r. Brzustowiec, Augustów, Krzczonów
 9. REJON VI – Nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2013 r. ul. Warszawska, PI. Wolności, Słowackiego, Staszica, Stawowa, Mostowa, 17-go Stycznia, Armii Krajowej
 10. REJON VII – Nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2013 r. Domaszno, Żardki, Żdzary, Zakościele,
 11. REJON VIII – Nowy harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2013 r. Ul. Kolejowa, Błonie, Sikorskiego, Cmentarna, Br. Kobylańskich, Szkolna, Mickiewicza, Skalna, Spacerowa, PI. Kościuszki, PI. Narutowicza, Prymasa Macieja Drzewickiego
 12. REJON I - Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2014 r. ul. Zdrojowa, Fabryczna, Sportowa, Os. Słoneczne, Rzeczna, Sosnowa, Kolejowa, Błonie, Sikorskiego, Cmentarna
 13. REJON II - Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2014 r. Strzyżów, Werówka, Radzice Duże, Świerczyna, Trzebina, Giełzów
 14. REJON III - Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2014 r. ul. Idzikowice, Brzuza, Radzice Małe, Dąbrówka, ul. Żeromskiego, Hubala, Kilińskiego,Ogrodowa
 15. REJON IV - Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2014 r. Domaszno, Żardki, Żdżary, Zakościele, ul. Warszawska, Pl. Wolności, Słowackiego
 16. REJON V - Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2014 r. Brzustowiec, Augustów, Jelnia, Krzczonów
 17. REJON VI – Harmonogram odbioru odpadów na terenie gminy Drzewica w 2014 r. ul. Mostowa, 17-go Stycznia, Pl. Narutowicza, Pl. Kościuszki, Mickiewicza, Spacerowa, Szkolna, Stawowa, Staszica, Skalna, Braci Kobylańskich, Prymasa Macieja Drzewickiego, Armii Krajowej

Osoba odpowiedzialna za treść: Prezes Bożena Pilipczuk
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2007-01-06