MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Ref. Spraw Obywatelskich, Społecznych i Wojskowych
Ref. Organizacji Promocji i Kadr
Ref. Budżetu i Podatków
Ref. Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Inwestycji i Promocji
Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
     URZĄD GMINY
  Nazwa   Urząd Gminy i Miasta w DRZEWICY
  Typ   GWM - Gmina Wiejsko-Miejska
  ulica/numer   Staszica  22
  kod/miejscowość   26-340  Drzewica
  telefon   (0-48) 375-60-91
  fax   (0-48) 375-66-41
  e-mail   ugm@drzewica.pl
  www   www.drzewica.pl
  Godziny otwarcia   pn-pt 7:30 - 15:30
  w środy   tylko w środy 8:30 - 16:30