MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Konkurs ofert 2012
Konsultacje Programu Współpracy na 2014-2015 rok
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Konsultacje Programu Współpracy na 2014-2015 rok

                                                                                        Drzewica,  14 październik 2013 rok

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA DRZEWICA

o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Uchwałą nr XXI/149/2012 Rady Gminy i Miasta Drzewica z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji:

 

I. Przedmiot konsultacji;

Projekt aktu prawa miejscowego „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 i 2015”.

II. Cel konsultacji:

Zasięgnięcie opinii organizacji pozarządowych na temat projektu aktu prawa miejscowego

III. Termin konsultacji:

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 października 2013 rok

Termin zakończenia konsultacji: 31 października 2013 rok

IV. Forma konsultacji:

Złożenie pisemnej opinii lub uwag na formularzu składania opinii w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy lub na stronie internetowej www.drzewica.pl

1.drogą pocztową na adres: 26-340 Drzewica, ul. Stanisława Staszica 22

lub 2. elektroniczną na adres: pr.@drzewica.pl

lub 3. bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy pok. nr 13B I piętro.

V. Zasięg terytorialny konsultacji:

Teren Gminy i Miasta Drzewica

Załączniki:

1.Projekt uchwały Rady Gminy i Miasta Drzewica w sprawie „szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” na lata 2014 i 2015

2.Formularz zgłaszania opinii.

                                                                                                         Burmistrz

                                                                                               /-/  Janusz Reszelewski

 

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Wasilkowska-Bińkowska
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2013-10-17

Załączniki:

 1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu programu współpracy Gminy i Miasta Drzewica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 i 2015
 2. Projekt programu współpracy na 2014-2015 rok
 3. Formularz zgłaszania opinii
 4. Protokół konsultacji