MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
Ulgi podatkowe
Umarzanie zaległości podatkowych
Praca w gospodarstwie rodziców
Zaświadczenia
Kwestionariusze do KRUS-u
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Ulgi podatkowe

ULGI  PODATKOWE  PRZYSŁUGUJĄCE  PODATNIKOM  PODATKU 

ROLNEGO Z  MOCY  USTAW

 

1. Ulga z tytułu nabycia gruntu na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego.

Aby ubiegać się o taką ulgę należy złożyć:

- podanie

- akt notarialny potwierdzający wielkość nabycia gruntów,

- wypis z rejestru gruntów.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat.

Po upływie okresu zwolnienia stosuje się w ulgę w pierwszym roku 75% i w drugim 50% podatku rolnego.

 

Czas oczekiwania na przyznanie ulgi nie dłużej niż 30 dni.

 

2. Ulga inwestycyjna

Aby ubiegać się o taką ulgę należy złożyć podanie wraz z załączonymi rachunkami potwierdzającymi poniesione wydatki na budowę lub modernizację budynków inwentarskich.

Ulga przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego kwoty w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Odliczenia dokonuje się aż do wyczerpania całej kwoty odliczenia.

 

Czas oczekiwania na przyznanie ulgi nie dłużej niż 30 dni.

 

3. Ulga wojskowa

Aby ubiegać się o taką ulgę należy złożyć podanie wraz z załączonym zaświadczeniem potwierdzającym odbywanie służby wojskowej.

Ulgę w wysokości 60% od podatku rolnego przysluguje osobie prowadzącej bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej gospodarstwo rolne, zaś 40% przysługuje osobom które bezpośrednio przed powołaniem do służby wojskowej pracowały w gospodarstwie rolnym rodziców nie osiągnęły przychodów z innych źródeł.

 

Czas oczekiwania na przyznanie ulgi nie dłużej niż 30 dni.

 

W/w wnioski są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Irena Jóźwicka
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2006-11-17