MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie aktu urodzenia i Transkrypcja
Zawarcie związku małżeńskiego i Transkrypcja
Sporządzenie aktu zgonu i Transkrypcja
Odpisy aktu z ksiąg Urzedu Stanu Cywilnego
Stawki opłaty skarbowej
Druki, formularze do pobrania
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Sporządzenie aktu zgonu i Transkrypcja

SPORZĄDZENIE AKTU  ZGONU i TRANSKRYPCJA

Wymagane dokumenty:
1. Karta zgonu,
2. Dokument tożsamości osoby zmarłej.

3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej ( dla mężczyzny – do 50 roku życia, dla kobiety – do 40 roku życia)

Opłaty:
1. Sporządzenie aktu zgonu

2. Odpisy skrócony aktu zgonu wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu - w liczbie 3 egzemplarzy

 

Czynności zwolnione z opłaty skarbowej


 
Czas oczekiwania na załatwienie sprawy
- Niezwłocznie

Miejsce złożenia dokumentów i osoby upoważnione:

 

1. Urząd Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpił zgon,
2. Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu,
3. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
a) małżonek lub dzieci osoby zmarłej,
b) najbliżsi krewni lub powinowaci,
c) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
d) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
e) administrator domu, w którym nastąpił zgon.

kliknij link aby pobrać ->>> formularz  Podania

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Jedlińska
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2012-11-21

Załączniki:

 1. Tekst informacji o procedurze sporzadzenia aktu zgonu w pliku do pobrania pdf - 287,5 kb