MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie aktu urodzenia i Transkrypcja
Zawarcie związku małżeńskiego i Transkrypcja
Sporządzenie aktu zgonu i Transkrypcja
Odpisy aktu z ksiąg Urzedu Stanu Cywilnego
Stawki opłaty skarbowej
Druki, formularze do pobrania
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Zawarcie związku małżeńskiego i Transkrypcja

ZAWARCIE  ZWIĄZKU  MAŁŻEŃSKIEGO i TRANSKRYPCJA

Potrzebne dokumenty

1. Dowody osobiste

2. Odpisy skrócone aktów urodzenia

3. Dowody ustania lub unieważnienia małżeństwa:

     - wdowiec – wdowa: odpis skrócony aktu zgonu małżonka,

     - rozwiedziony – rozwiedziona: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją  o rozwiązaniu lub        unieważnieniu małżeństwa,

4. Pisemne zapewnienie osób, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności   wyłączających zawarcie małżeństwa.

/ do zawarcia związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC jak również do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej/

Termin zawarcia małżeństwa

Dla ślubu cywilnego :

l. Po upływie l miesiąca od dnia złożenia dokumentów

2. W wyjątkowych sytuacjach przed upływem l miesiąca, jeśli przemawiają za tym ważne względy.

Dla ślubu w formie wyznaniowej :

1.                           Zaświadczenie wydawane niezwłocznie

2.         Związek małżeński w formie wyznaniowej musi być zawarty w okresie ważności zaświadczenia  / czyli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania Zaświadczenia/


Opłata skarbowa

1.Zapewnienie i sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Miejsce złożenia dokumentów

- Urząd Stanu Cywilnego miejsca zawarcia ślubu cywilnego

Dla gminy Drzewica Urząd Sianu Cywilnego ul. St.Staszica 22, pokój nr 3, tel. 048 375 6792

 

kliknij link aby pobrać ->>> formularz  Podania

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Jedlińska
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2012-11-21

Załączniki:

 1. Tekst informacji o procedurze zawarcia zwiazku małżeńskiego w pliku do pobrania pdf - 329,7 kb