MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Budżet Rok 2003
Budżet Rok 2004
Budżet Rok 2005
Budżet Rok 2006
Budżet Rok 2007
Budżet Rok 2008
Budżet Rok 2009
Budżet Rok 2010
Budżet Rok 2011
Budżet Rok 2012
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Budżet Rok 2008
Pliki uchwał do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

     Uchwała budżetowa na 2008 rok

Załącznik Nr1 do uchwały budżetowej - plan DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 - plan WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 - plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik Nr 4 - plan Dochodów i Wydatków - Zadania zlecone

Załącznik Nr 5 - plan Dochodów i Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

Załącznik Nr 6 - Plan dotacji

Załącznik Nr 7 - Plan dotacji dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i rozchodów Funduszy celowych

Załącznik Nr 9 Plan Wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 10 Plan Wydatków na zadania inwestycyjne lata 2009-2010 

Załącznik Nr 11 Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków unijnych 

Załącznik Nr 12 Plan dochodów budżetu państwa - zadania zlecone 

Załącznik Nr 13 plan Dochodów i Wydatków - Komisja Alkoholowa

Załącznik Nr 14 Plan prognozy długu

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 03 kwietnia 2008 roku

Zmiana Nr 2 uchwały budżetowej z dnia 03 kwietnia 2008 roku

Zmiana uchwały budzetowej z dnia 13 maja 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dochody i Wydatki

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana Nr 2 uchwały budżetowej z dnia 13 maja 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dotacje celowe

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 02 czerwca 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dochody i Wydatki

Załącznik Nr 2 Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Załącznik Nr 3 Plan dochodów i wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 26 czerwca 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 Przychody i Rozchody

Załacznik Nr 5 Plan dotacji

Zmiana Nr 2 uchwały budżetowej z dnia 26 czerwca 2008 roku

Załącznik Nr 1 Wydatki

Załacznik Nr 2 Dotacje celowe

Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załacznik Nr 4 Przychody i Rozchody

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załacznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Plan dochodów i wydatków- zadania zlecone

Załącznik Nr 4 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana uchwały budżetowe z dnia 6 października 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załacznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana Nr 2 uchwały budżetowej z dnia 6 października 2008 roku

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 5 listopada 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dochody i Wydatki

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana Nr 2 uchwały budżetowej z dnia 5 listopada 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dochody i Wydatki

Załącznik Nr 2 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 3 Plan dochodów i wydatków- zadania zlecone

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana uchwały budzetowej z dnia 10 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dochody i Wydatki

Załącznik Nr 2 Plan dochodów i wydatków- zadania zlecone

Zmiana Nr 2 uchwały budzetowej z dnia 10 grudnia 2008 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załacznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Udzielenie absolutorium za 2008 rok

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Irena Jóźwicka
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2008-05-07