MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Budżet Rok 2003
Budżet Rok 2004
Budżet Rok 2005
Budżet Rok 2006
Budżet Rok 2007
Budżet Rok 2008
Budżet Rok 2009
Budżet Rok 2010
Budżet Rok 2011
Budżet Rok 2012
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Budżet Rok 2007
Pliki uchwał do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Uchwała budżetowa na 2007 rok

Załącznik Nr1 do uchwały budżetowej - plan DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 - plan WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 - plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik Nr 4 - plan Dochodów i Wydatków - Zadania zlecone

Załącznik Nr 5 - plan Dochodów i Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

Załącznik Nr 6 - Plan dotacji

Załącznik Nr 7 - plan Funduszy celowych

Załącznik Nr 8 - plan Prognozy Długu

Załącznik Nr 9 Plan Wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Załącznik Nr 10 plan Dochodów - Zadania zlecone

Załącznik Nr 11 plan Dochodów i Wydatków - Komisja Alkoholowa

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 marca 2007 roku

Załącznik Nr 1 Wydatki

Załącznik Nr 2 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 3 Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 

Zmiana Nr 2 uchwały budżetowej z dnia 27 marca 2007 roku

Załącznik Nr 1 Dochody i Wydatki

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 24 kwietnia 2007 roku

Uchwała Nr VII_37_2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budzecie - plik 124,3 KB format.pdf

Zmiana Nr2 uchwały budżetowej z dnia 24 kwietnia 2007 roku

Uchwała Nr VII_38_2007 z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budzecie - plik 85,6 KB format.pdf

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 26 czerwca 2007 roku

Uchwała Nr VIII_40_2007 z dnia 26 zcerwca 2007 roku w sprawie zmian w budzecie - plik 83,5 KB format.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII_40_2007- plik 80 KB format.pdf

Zalącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII_40_2007 Przychody i Rozchody budzetu GiM- plik 34,4 KB format.pdf

Załacznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII_40_2007 Plan wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne - plik 402,8 KB format.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII_40_2007 Plan dochodow i wydatkow z zakresu zadan zleconych - plik 134,6 KB format.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII_40_2007 Plan prognozy dlugu na 2007 rok - plik 47,7 KB format.pdf

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 29 sierpnia 2007 roku

Uchwała Nr IX_48_2007 z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budzecie - plik 911,1 KB format.pd

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 13 września 2007 roku

Uchwała Nr X_55_2007 z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie - plik 203,6 KB format.pdf

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 26 października 2007 roku

Uchwała Nr Xi_60_2007 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian w budzecie - plik 745 KB format.pdf

Zmiana Nr 2 uchwały budżetowej z dnia 26 października 2007 roku

Uchwała Nr XI_61_2007 z dnia 26 października 2007 roku w sprawie zmian w budzecie - plik 731,6 KB format.pdf

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 19 listopada 2007 roku

Uchwała Nr XII_70_2007 z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budzecie - plik 655,2 KB format.pdf

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 grudnia 2007 roku

Uchwała Nr XIII_74_2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budzecie - plik 109 KB format.pdf

     Udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2007 rok

 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2007-04-10