MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Budżet Rok 2003
Budżet Rok 2004
Budżet Rok 2005
Budżet Rok 2006
Budżet Rok 2007
Budżet Rok 2008
Budżet Rok 2009
Budżet Rok 2010
Budżet Rok 2011
Budżet Rok 2012
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Budżet Rok 2005
Pliki uchwał do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Uchwała budżetowa na 2005 rok

Załącznik Nr1 do uchwały budżetowej - plan DOCHODÓW

Załącznik Nr2 do uchwały budżetowej - plan WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 - plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik Nr 4 - Prognoza długu

Załącznik Nr 5 - plan Wydatków - Zadania zlecone

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków inwestycyjnych

Załącznik Nr 7 - plan Funduszy celowych

Załącznik Nr 8 - plan finanowej pomocy dla JST

Załącznik Nr 9 plan finasowy na Profilaktykę Przeciwdziałania Alkoholizmowi

Załącznik Nr 10 plan Dochodów - Zadania zlecone

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 07 kwietnia 2005r.

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 07 kwietnia 2005r. - Załącznik Nr 1

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 07 kwietnia 2005r. - Załącznik Nr 2

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 07 kwietnia 2005r. - Załącznik Nr 3

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 07 kwietnia 2005r. - Załącznik Nr 4

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 07 kwietnia 2005r. - Załącznik Nr 5

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 maja 2005r.

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 maja 2005r. - załącznik Nr 1

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 maja 2005r. - załącznik Nr 2

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 maja 2005r. - załącznik Nr 3

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 maja 2005r. - załącznik Nr 4

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 maja 2005r. - załącznik Nr 5

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 28 czerwca 2005r.

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 28 czerwca 2005r. - załącznki Nr 1

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 28 czerwca 2005r. - załącznki Nr 2 /zmiana Załącznika Nr 5/

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 30 Sierpnia 2005r.

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 30 Sierpnia 2005r. - załącznik Nr1

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 13 Października 2005r.

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 29 Listopada 2005r.

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 29 Listopada 2005r. - z załącznikami

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 29 Listopada 2005r. - z załącznikami

Zarządzenie Burmistrza Nr 53 z dnia 30 listopada w sprawie zmian w budżecie

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 29 Grudnia 2005r. - zmiana Nr 1

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 29 Grudnia 2005r. - zmiana Nr 2

Udzielenie absolutorim za 2005 rok

 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2005-06-02