MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Budżet Rok 2003
Budżet Rok 2004
Budżet Rok 2005
Budżet Rok 2006
Budżet Rok 2007
Budżet Rok 2008
Budżet Rok 2009
Budżet Rok 2010
Budżet Rok 2011
Budżet Rok 2012
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Budżet Rok 2012

Pliki uchwał do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Uchwała budżetowa na 2012 rok

Załącznik Nr1 do uchwały budżetowej - plan DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 - plan WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 - plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik Nr 4 - plan Dochodów - Zadania zlecone

Załącznik Nr 5 - plan Wydatków - Zadania zlecone

Załącznik Nr 6  Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizowaniem zadań zleconych

Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków program profilaktyki rozw. probl alkoh

Załącznik Nr 8 - Plan dotacji - podmioty należące i nie nalężące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 - Dochody i wydatki - zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Załącznik Nr 10 - Fundusz Sołecki

Załącznik Nr 11 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 29 marca 2012 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Załącznik Nr 4 Plan dochodów na zadanie zlecone

Załącznik Nr 5 Plan wydatków na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 12 kwietnia 2012 roku

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 28 maja  2012 roku

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 20 czerwca  2012 roku -uchwała  XVII/120/2012

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 20 czerwca  2012 roku -uchwała  XVII/121/2012

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 29 czerwca  2012 roku

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 23 lipca  2012 roku 

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 28 sierpnia 2012 roku - Uchwała Nr XIX/135/2012 

Załącznik Nr1 do uchwały Nr XIX/135/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie - dochody - plik pdf. 1 198,2 kb

Załącznik Nr2 do uchwały Nr XIX/135/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie - wydatki - plik pdf. 2 213,9 kB

Załącznik Nr3 do uchwały Nr XIX/135/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r - plik pdf. 278,0 kB

Załącznik Nr4 do uchwały Nr XIX/135/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie - Przychody i rozchody budżetu w 2012 r - plik pdf. 3 329,8 kb

Załącznik Nr5 do uchwały Nr XIX/135/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2012 r - plik pdf. 693,2 kb

Załącznik Nr6 do uchwały Nr XIX/135/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2012 r - plik pdf.1 112,2 kb

Uchwała Nr XIX/136/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2012-2022 - plik pdf 400,8 kb

Załącznik "Wieloletna Prognoza Finansowa" do Uchwały Nr XIX/136/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2012-2022 - plik pdf 3 021,5 kb

Załącznik "Wykaz przedsiewzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" do Uchwały Nr XIX/136/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2012-2022 - plik pdf 1 847,4 kb

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 5 września 2012 roku - Zarządzenie Nr 64/2012

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2012 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie DOCHODY -plik pdf 1 156,4 kb

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2012 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie WYDATKI -plik pdf 1 632,9 kb

ałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2012 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie "Plan finansowy dochodów na zadania zlecone" - plik pdf 765,0 kb

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2012 z dnia 05 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie "Plan finansowy wydatków na zadania zlecone" -plik pdf 1 186,2 kb

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 września 2012 roku - Zarządzenie Nr 70/2012 

 

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 16 października 2012 roku - Zarządzenie Nr 73/2012 

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 5 listopada 2012 roku - UCHWAŁA XXI/145/2012

UCHWAŁA NR XXI/146/2012 z dnia 29 pażdziernika 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2012-2022r .- plik 1,52 MB format .pdf

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 23 listopada 2012 roku -  Zarządzenie Nr 75/2012 - Tabela Nr 1 

Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie - TABELA NR_2 - plik pdf 939 KB

Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie - TABELA NR_3 - plik pdf 765 KB

Zarządzenie Nr 81/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie - TABELA NR_4 - plik pdf 408 KB

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 11 grudnia 2012 roku - Zarządzenie Nr 88/2012

Załącznik Tabela Nr1 do Zarządzenia Nr 88_2012 z dnia 11 grudnia 2012 r - dochody -plik pdf 830,1 kb

Załącznik Tabela Nr2 do ZarzĄdzenia Nr 88_2012 z dnia 11 grudnia 2012 r - WYDATKI -plik pdf 8 534,7 kb

Załącznik Tabela Nr3 do Zarządzenia Nr 88_2012 z dnia 11 grudnia 2012 r - PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE - plik pdf 794,9

Załącznik Tabela Nr4 do Zarządzenia Nr 88_2012 z dnia 11 grudnia 2012 r - PLAN FINANSOWY Wydatkóow NA ZADANIA ZLECONE - plik pdf 1 092,3 kb

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 28 grudnia 2012 roku - Uchwała Nr XXIII/164/2012

Załącznik Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XIX/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku - Dochody - plik pdf 1 435,0 kb

Załącznik Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XIX/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku - Wydatki - plik pdf 9 952,4 kb

Załącznik Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XIX/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku - Przychody i rozchody budżetu w 2012r - plik pdf 307,7 kb

Załącznik Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XIX/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku - Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2012r. i w 2013r. - plik pdf 3 523,2 kb

         Udzielenie absolutorim  z wykonania budżetu za 2012 rok

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Irena Jóźwicka
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2012-04-19