MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Budżet Rok 2003
Budżet Rok 2004
Budżet Rok 2005
Budżet Rok 2006
Budżet Rok 2007
Budżet Rok 2008
Budżet Rok 2009
Budżet Rok 2010
Budżet Rok 2011
Budżet Rok 2012
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Budżet Rok 2010

Pliki uchwał do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Uchwała budżetowa na 2010 rok

Załącznik Nr1 do uchwały budżetowej - plan DOCHODÓW

Załącznik Nr 2 - plan WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 - plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik Nr 4 - plan Dochodów - Zadania zlecone

Załącznik Nr 5 - plan Wydatków - Zadania zlecone

Załącznik Nr 5a  Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizowaniem zadań zleconych

Załącznik Nr 6 - Dochody i Wydatki - Administracja Rządowa 

Załącznik Nr 7 Plan dochodów i wydatków program profilaktyki rozw. probl alkoh

Załącznik Nr 8 - Plan dotacji - podmioty należące i nie nalężące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 9 - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 10 - Fundusz Sołecki

Załącznik Nr 11 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 12 Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 13 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków UE

Załącznik Nr 14 Plan prognozy długu na lata 2010-2014

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 29 stycznia 2010 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana  uchwaly budżetowej z dnia 19 marca 2010 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 Plan wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Załącznik Nr 5 Plan dochodów i wydatków - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr 6 Plan dochodów - zadania zlecone

Zmiana uchwały budżetowej z 28 kwietnia 2010 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 Plan wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 28 czerwca 2010 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 Plan wydatków  inwestycyjnych na lata 2010-2012

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 27 lipca 2010 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 Plan wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012  

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 10 sierpnia 2010 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Załącznik Nr 1 Wydatki

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 22 września 2010 roku

Załącznik Nr 1 i 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 Plan wydatków na zadania zlecone w 2010 r.

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 06 października 2010 roku

Załącznik Nr 1 i 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Załącznik Nr 6 Plan wydatków na zadania zlecone w 2010 r.

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 9 listopada 2010 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne 

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 30 listopada 2010 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne 

Udzielenie absolutorium za 2010 rok

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Irena Jóźwicka
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2010-05-13