MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Budżet Rok 2003
Budżet Rok 2004
Budżet Rok 2005
Budżet Rok 2006
Budżet Rok 2007
Budżet Rok 2008
Budżet Rok 2009
Budżet Rok 2010
Budżet Rok 2011
Budżet Rok 2012
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Budżet Rok 2009

Pliki uchwał do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Uchwała budżetowa na 2009 rok

Załącznik Nr1 do uchwały budżetowej - plan dOCHODÓW

Załącznik Nr 2 - plan WYDATKÓW

Załącznik Nr 3 - plan PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Załącznik Nr 4 - plan Wydatków - Zadania zlecone

Załącznik Nr 5 - Dochody i Wydatki - Administracja Rządowa 

Załącznik Nr 6 - Plan dotacji udzielonych z budżetu 

Załącznik Nr 7 - Plan dotacji - podmioty nie nalężące do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i rozchodów - fundusz celowy

Załącznik Nr 9  Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizowaniem zadań zleconych 

Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków program profilaktyki rozw. probl alkoh

Załącznik Nr 11 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 12 Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 13 Plan prognozy długu na rok 2009

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 9 lutego 2009 roku

Załącznik Nr 1 Wydatki

Załącznik Nr 2 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Zmiana  uchwaly budżetowej z dnia 25 lutego 2009 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik  Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Zmiana Nr 2 uchwały budżetowej z 25 lutego 2009 roku

Załącznik Nr 1 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 2 Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 6 kwietnia 2009 roku

Załącznik Nr 1 Wydatki

Załącznik Nr 2 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 2 maja 2009 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 25 maja 2009 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 6 Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Zmiana uchwały budżetowej z 26 czerwca 2009 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 5 Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone  

Zmiana uchwały budżetowej z 04 września 2009 roku

Załącznik Nr 1 Wydatki

Załącznik Nr 2 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 3 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne lata 2009-2011

Zmiana Nr 2 uchwały budżetowej z 04 września 2009 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Zmiana uchwały budżetowej z 30 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 Dochody

Załącznik Nr 2 Wydatki

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 Plan dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych 

Załącznik Nr 5 Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 6 Plan wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 7 Plan dochodów budzetu państwa zwiazanych z realizacja zadań zleconych

Zmiana uchwały budżetowej z 02 grudnia 2009 roku

Udzielenie absolutorium za 2009 rok

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Irena Jóźwicka
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2009-03-16