MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje z up. Burmistrza
Oświadczenia majątkowe Radnych pełniących funkcje
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
Oświadczenia majątkowe za 2004 rok - / wszystkie /
Oświadczenia majątkowe za 2003 rok /wszystkie/
Oświadczenia majątkowe za 2002 rok /wszystkie/
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
Pliki oświadczeń majatkowych za 2012 rok do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:


Oświadczenie majątkowe Prezesa PGKiM w Drzewicy

Oświadczenie majątkowe dyr. GOK w Drzewicy

Oświadczenie majątkowe Kierownika Biblioteki Samorządowej w Drzewicy

Oświadczenie majątkowe dyr. Gimnazjum w Drzewicy

Oświadczenie majątkowe dyr. Szkoły Podstawowej w Drzewicy

Oświadczenie majątkowe dyr. Szkoły Podstawowej w Radzicach Dużych

Oświadczenie majątkowe dyr. Szkoły Podstawowej w Idzikowicach

Oświadczenie majątkowe dyr. Szkoły Podstawowej w Brzustowcu

Oświadczenie majątkowe Kierownika Szkoły Filialnej w Krzczonowie

Oświadczenie majątkowe Kierownika Szkoły Filialnej w Jelni

Oświadczenie majątkowe dyr. Szkoły Podstawowej w Domasznie

Oświadczenie majątkowe dyr. Przedszkola w Drzewicy

Oświadczenie majątkowe Kierownika MGOPS w Drzewicy

Oświadczenie majątkowe Dyrektoraz ZEAS

 
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Starus
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2004-12-22