MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Komisja Rewizyjna
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Opieki Społecznej
Komisja Rolnictwa. Leśnictwa. Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
Komisja Ładu. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Komisja Inicjatyw Gospodarczych. Współpracy z Zagranicą i Komunalizacji
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Komisja Rolnictwa. Leśnictwa. Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść: Ewa Wałdoch
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2004-12-02

Osoby:
Przewodniczący komisji
Marek Sarwa
Członek komisji
Marian Jaciubek
Członek komisji
Marian Kalużny
Członek komisji
Stanisław Barul
Członek komisji
Krystyna Swęd