MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Zameldowanie - Wymeldowanie
Dowody osobiste
Udostępnianie danych osobowych
Informacje statystyczne z ewidencji ludności
OGŁOSZENIA
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Dowody osobiste

Wydawanie dowodu osobistego

Potrzebne dokumenty

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego / czarnym długopisem drukowanym pismem/

2.Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami /lewy półprofil z widocznym lewym uchem/

- dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia  fotografii

  przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie

  o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu

  niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej

  lub nabytej wady wzroku

- dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii

  przedstawiających osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o

  przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

3. Odpis skrócony aktu urodzenia / w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński/

4. Odpis skrócony aktu małżeństwa / dla mężatki i żonatego, wdowy, wdowca, rozwiedzionej i rozwiedzionego/

5. Dokument stwierdzający tożsamość podlegający wymianie.

6. Zameldowanie na pobyt stały w gminie Drzewica

7. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i jego odbiór wymaga osobistego wstawiennictwa wnioskodawcy . Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 

Czas oczekiwania na załatwienie sprawy

Wydanie dowodu osobistego - l miesiąc

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy - pokój nr 3 /parter/

Załączniki :

Druk "Wniosek o wydanie dowodu osobistego"

 

 

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Jedlińska
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2005-06-02

Załączniki:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego plik 56,1 KB format .pdf