MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Zameldowanie - Wymeldowanie
Dowody osobiste
Udostępnianie danych osobowych
Informacje statystyczne z ewidencji ludności
OGŁOSZENIA
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Informacje statystyczne z ewidencji ludności

Dane demograficzne Gminy i Miasta Drzewica

Dane statystyczne z Bazy Ewidencji Ludności Gminy i Miasta Drzewica zostały pogrupowane w następujących zestawieniach:

 1. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach i ulicach według stanu na dzień 31-12-2011r.
 2. Liczba urodzeń, zgonów i małżeństw - stan na 31-12-2011r.
 3. Statystyka mieszkańców według wieku i płci, stan na 31-12-2011r.
 4. Liczba ludności Gminy i Miasta Drzewica z podziałem na miejscowości w latach 2007-2011
 5. Liczba mieszkańców według płci, liczbowo i w % w latach 2007 - 2011
 6. Struktura ludności według wieku i płci w latach 2007 - 2011
 7. Przyrost naturalny ludności w latach 2007 - 2011
 8. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach na dzień 30-09-2012r
 9. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach na dzień 31-12-2012r
 10. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach i ulicach według stanu na dzień 31.03.2013r
 11. Liczba ludności gminy i miasta Drzewica na 30.06.2013r. plik pdf - 94,6 kb
 12. Liczba ludności gminy i miasta Drzewica na 30.09.2013r. plik pdf - 138 kb
 
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Małgorzata Krakowiak
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2012-03-13

Załączniki:

 1. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach i ulicach według stanu na dzień 31-12-2011r. - plik pdf. rozmiar 94,2 kB
 2. Liczba urodzeń, zgonów i małżeństw - stan na 31-12-2011r. - plik pdf. rozmiar 68,8 kB
 3. Statystyka mieszkańców według wieku i płci, stan na 31-12-2011r. - plik pdf. rozmiar 45,6 kB
 4. Liczba ludności Gminy i Miasta Drzewica z podziałem na miejscowości w latach 2007-2011 - plik pdf. Rozmiar55,9 kB
 5. Liczba mieszkańców według płci, liczbowo i w % w latach 2007 - 2011- plik pdf. rozmiar 39,6 kB
 6. Struktura ludności według wieku i płci w latach 2007 - 2011- plik pdf. rozmiar 46,0kB
 7. Przyrost naturalny ludności w latach 2007 - 2011- plik pdf. rozmiar 34,1 kB
 8. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach na dzień 30-09-2012r
 9. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach i ulicach według stanu na dzień 31.12.2012r.
 10. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach i ulicach według stanu na dzień 31.03.2013r - plik pdf 94,6 kb
 11. Liczba ludności gminy i miasta Drzewica na 30.06.2013r. plik pdf - 94,6 kb
 12. Liczba ludności gminy i miasta Drzewica na 30.09.2013r. plik pdf - 138 kb