MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Decyzje i zezwolenia - Ochrona Środowiska
Gospodarka drzewostanem
Porządek na posesji
Konkurs Posesja
Nasza przyroda
Przepisy prawne
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Gospodarka drzewostanem

Pliki z tekstami aktów prawnych i dokumentów oraz wzorów druków do pobrania w formacie .doc i .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zinstalować do własnych potrzeb:


ZAŁATWIANIE ZGŁOSZEŃ 
na ocechowanie drzew przeznaczonych do wyrębu

Druk zgłoszenia zawiera plik załącznik Nr 1
Pozostałe czynności załatwia Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel 044-754 26 18


GOSPODARKA W LASACH PRYWATNYCH 
zalesianie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Udzielanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r Dz.U Nr 187 poz. 1929 w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004r Dz.U Nr 236 poz. 2362 . zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych.

1. Płatność na zalesienie przyznaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwana w Opocznie, ul. Sobieskiego, tel. 044-755 06 02
2. Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy wydaje zaświadczenia o lokalizacji działki, zgodnie z zapisem zawartym w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
3. Wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia wynosi - 11 zł.
4. Wniosek wraz z instrukcją - jest do pobrania ze strony ARiMR
5. Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy, pok. nr 20, tel 048-375 79 81ZALESIANIE GRUNTÓW POROLNYCH
przez Starostwo Powiatowe w Opocznie

Udzielanie pomocy finansowej na zalesianie gruntów porolnych reguluje Ustawa z dnia 08 czerwca 2001r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z dnia 18 lipca 2001r.)

1. Sadzonki drzew na zalesianie przyznaje Starostwo Powiatowe w Opocznie.
2. Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy opiniuje wniosek o przyznanie sadzonek (bezpłatnie)

3. Druk zgłoszenia zawiera plik załącznik Nr 2
4. Wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy, pok. nr 20, tel 048-375 79 81

Druk zgłoszenia zawiera plik załącznika Nr 2


Plik Ustawy o lasach do pobranaia 322,3 KB format .pdf

UWAGA:
Pracownik Starostwa Powiatowego w Opocznie pełni dyżur w każdy piątek w Urzędzie Gminy i Miasta w Drzewicy, pok. nr 20, tel 048-375 79 81

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Lech Muszyński
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2005-02-15

Załączniki:

 1. Wniosek do Powiatu na ocechowanie drzew przeznaczonych do wyrębu plik 11,6 KB format .pdf
 2. Wniosek do Powiatu o zalesienie gruntów porolnych plik 16,9 KB format .pdf