MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Informacje za rok 2005
Informacje za rok 2006
Informacje za rok 2007
Informacje za rok 2008
Informacje za rok 2009
Informacje za rok 2010
Informacje za rok 2011
Informacje za rok 2012
Informacje za rok 2013
Budżet Rok 2013
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Informacje za rok 2006

Zgodnie z art. 37 ust 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) - Zarząd jednostki samorzadu teryorialnego podaje do wiadomości publicznej w terminie do kończ miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budzetu jednostki samorządu tertorialnego, w tym kowotę deficytu, albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art 60.


Teksty Informacji dot. 2006 roku w plikach do pobrania formatu .pdf.

Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

  1. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica za I kwartał 2006r  - plik 39,6 KB format .pdf
  2. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica za II kw 2006r - plik 40,0 KB format .pdf
  3. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica za III kw 2006r- plik 40,1 KB format .pdf
  4. Informacja z wykonania budżetu gminy i miasta Drzewica za 2006 rok - plik 65,1 KB format.pdf

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Irena Jóźwicka
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2013-05-16