MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Informacje za rok 2005
Informacje za rok 2006
Informacje za rok 2007
Informacje za rok 2008
Informacje za rok 2009
Informacje za rok 2010
Informacje za rok 2011
Informacje za rok 2012
Informacje za rok 2013
Budżet Rok 2013
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Informacje za rok 2008

Zgodnie z art. 37 ust 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) - Zarząd jednostki samorzadu teryorialnego podaje do wiadomości publicznej w terminie do kończ miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budzetu jednostki samorządu tertorialnego, w tym kowotę deficytu, albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art 60.


Teksty Informacji dot. 2008 roku w plikach do pobrania formatu .pdf.

Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica za I kwartal 2008 roku  - plik rozmiaru 19,1 KB format .pdf
 2. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica za II kwartal 2008 roku. - plik rozmiaru 22,3 KB format .pdf
 3. Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica za III kwartal 2008 roku. - plik rozmiaru 50,9 KB format .pdf
 4. Informacja z wykonania budżetu gminy i miasta Drzewica za IV kwartał 2008 roku - plik 32,7 KB format.pdf
 5. Zarządzenie Nr 10_2009 z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia informacji RGiM w Drzewicy oraz RIO w Piotkowie Tryb z wykonania budżetu za 2008 rok - plik 33,7 KB format.pdf
 6. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 10/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy oraz RIO Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. - "WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 rok Gminy i Miasta Drzewica" - plik pdf rozmiar 3 360,4 kb.
 7. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 10/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy oraz RIO Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. - "WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 rok Gminy i Miasta Drzewica" - plik pdf rozmiar 5 725,1 kb
 8. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 10/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. - "CZĘŚĆ OPISOWA do wykonania budżetu Gminy i Miasta Drzewica" za rok 2008. - plik pdf rozmiar 8 196,6 kb
 9. Załącznik do Zarządzenia 10/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. - "INFORMACJA Z REALIZACJI DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE za rok 2008" - plik pdf rozmiar 628,0 kb
 10. Załącznik do Zarządzenia 10/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy oraz RIO Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. - "INFORMACJA Z REALIZACJI DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE za rok 2008 - zadania inwestycyjne" - plik pdf rozmiar 391,0 kb
 11. Załącznik do Zarządzenia 10/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy oraz RIO Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. - "INFORMACJA Z REALIZACJI DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE za rok 2008" - plik pdf rozmiar 741,5 kb.
 12. Załącznik do Zarządzenia 10/2009 z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przedstawienia informacji Radzie Gminy i Miasta w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. - "SPROSTOWANIE BŁĘDU PISARSKIEGO" - plik pdf rozmiar 299,0 kb

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Irena Jóźwicka
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2013-05-16