MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Informacje za rok 2005
Informacje za rok 2006
Informacje za rok 2007
Informacje za rok 2008
Informacje za rok 2009
Informacje za rok 2010
Informacje za rok 2011
Informacje za rok 2012
Informacje za rok 2013
Budżet Rok 2013
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Informacje za rok 2012

Zgodnie z art. 37 ust 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U.Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) - Zarząd jednostki samorzadu teryorialnego podaje do wiadomości publicznej w terminie do kończ miesiąca następującego po zakończeniu kwartału - kwartalną informację o wykonaniu budzetu jednostki samorządu tertorialnego, w tym kowotę deficytu, albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art 60.


Teksty Informacji dot. 2012 roku w plikach do pobrania formatu .pdf.

Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

 1. Uchwala RIO pozytywna opinia w sprawie mozliwosci sfinansowania w 2012 roku planowanego deficytu budzetu.pdf
 2. Uchwala RIO pozytywna opinia w sprawie projektu WPF
 3. Uchwala RIO pozytywnia opinia projektu budzetu na 2012 rok.pdf
 4. Uchwała składu Orzekającego RIO w Łodzi w sprawie opinii dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Drzewica na 2012 rok
 5. Informacja z wykonania budzetu za I kwartal 2012 roku
 6. Informacja z wykonania budzetu za II kwartal 2012 roku
 7. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2012r. - plik pdf - 2 232,8  kb
 8. Zarządzenie Nr 14_2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie przedłożenia RGiM w Drzewicy oraz RIO sprawozdania z wykonania budzetu za rok 2012 - plik 37,8 KB format.pdf
 9. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 14_2013 Wykonanie Dochodów - 489 KB format.pdf
 10. Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 14_2013 Wykonanie wydatków - plik 867 KB format.pdf
 11. Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 14_2013 Część opisowa - plik 682 KB format.pdf
 12. Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 14-2013 Wykonanie dochodów - administracja rządowa - plik 44 KB format.pdf
 13. Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 14_2013 Informacja z realizacji dotacji na zadania zlecone - plik 112 KB format.pdf
 14. Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 14_2013 Informacja o stanie mienia komunalnego - plik 85 KB format.pdf
 15. Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 14_2013 Informacja o kształtowaniu WPF - plik 89 KB format.pdf
 16. Załącznik Nr 7a do zarządzenia nr 14_2013 WPF - plik 207 KB format.pdf
 17. Załącznik Nr 7b do zarządzenia Nr 14-2013 Realizacja przedsięwziec do WPF - plik 230 KB format.pdf
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Irena Jóźwicka
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2013-05-16

Załączniki:

 1. Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2012r. - plik pdf - 2 232,8 kb