MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Informacje za rok 2005
Informacje za rok 2006
Informacje za rok 2007
Informacje za rok 2008
Informacje za rok 2009
Informacje za rok 2010
Informacje za rok 2011
Informacje za rok 2012
Informacje za rok 2013
Budżet Rok 2013
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Budżet Rok 2013

Pliki uchwał do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Uchwała budżetowa na 2013 rok - Uchwala Nr XXIV_168_2013

Załącznik Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Dochody - plik pdf 4 274,8 kb

Załącznik Tabela Nr 2 do Uchwały XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Wydatki - plik pdf 10 592,6 kb

Załącznik Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Przychody i rozchody budzetu w 2012r - plik pdf 276,0 kb

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2013r - plik pdf 1 120,2 kb

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Plan Finansowy dochodow na zadania zlecone 2013r - plik pdf 682,1 kb

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Plan wydatków na zadania zlecone w 2013r - plik pdf 1 019,8 kb

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Plan Dochodów Budżetu Państwa Związanych z Realizowaniem Zadań Zleconych z Zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2013r - plik pdf 550,6 kb

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Plan Dochodów i Wyatków na realizację zadań okreslonych w programie profilaktyki i rozwiazywania problemów akoholowych na rok 2013 - plik pdf 698,3 kb

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Dotacje udzielone w 2013r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. - plik pdf 569,1 kb

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Dochody i Wydatki zwiazane z realizacją ustawy z dnia 13 wrzeąnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach na rok 2013 - plik pdf 312,1 kb

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIVI/168/2013 z dnia 24 stycznia 2013 - Plan wydatków na przedsiewziecia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013. - plik pdf 1 417,4 kb

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 25 marca 2013 rokuUchwała Nr XXV/173/2013 z dnia 25 marca 2013 w sprawie zmian w budżecie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/173/2013 z dnia 25 marca 2013 - DOCHODY  - plik pdf 1 076,8 kb

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/173/2013 z dnia 25 marca 2013 - WYDATKI  - plik pdf 6 341,5 kb 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/173/2013 z dnia 25 marca 2013 - Przychody i rozchody budzetu w 2013r. - plik pdf 282,2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/173/2013 z dnia 25 marca 2013 - Załącznik Inwestycyjny 25 marca 2013 - plik pdf 2 040,3 kb

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/173/2013 z dnia 25 marca 2013 - PLAN DOCHODOW NA ZADANIA ZLECONE - plik pdf 613,3 kb

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/173/2013 z dnia 25 marca 2013 - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE - plik pdf 956,8 kb

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/173/2013 z dnia 25 marca 2013 - PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE - plik pdf 956,8 kb

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 30 kwietnia  2013 rokuUchwała Nr XXVI/185/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXVI_185_2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budzecie - plik 794 KB format.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI_185_2013 Dochody - plik 560 KB format.pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI_185_2013 Wydatki - 1450 KB format.pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI_185_2013 Przychody i rozchody budzetu - plik 432 KB format.pdf

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI_185_2013 Załącznik inwestycyjny - plik 645 KB format.pdf

Uchwała Nr XXVI_186_2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany WPF Gminy i Miasta w Drzewicy na lata 2013-2020 - plik 2305 KB format.pdf

Zmiana uchwały budżetowej z dnia 18 czerwca 2013 roku Uchwała Nr XXVIII/199/2013 z dnia 18 czerwca  2013 w sprawie zmian w budżecie

Uchwała Nr XXVIII/199/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie - plik pdf 586,3 kb

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/199/2013 z dnia 18 czerwca 2013 - DOCHODY - plik pdf 762,9 kb

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/199/2013 z dnia 18 czerwca 2013 - WYDATKI - plik pdf 1 068,5 kb

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/199/2013 z dnia 18 czerwca 2013 - Przychody i rozchody budzetu w 2013r. - plik pdf 331,0 kb

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Skarbnik Irena Jóźwicka
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2013-02-11