MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Uchwały Rok 2001
Uchwały Rok 2002
Uchwały Rok 2003
Uchwały Rok 2004
Uchwały Rok 2005
Uchwały Rok 2006
Uchwały Rok 2007
Uchwały Rok 2008
Uchwały Rok 2009
Uchwały Rok 2010
Uchwały Rok 2011
Uchwały Rok 2012
Uchwały Rok 2013
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Uchwały Rok 2006
Pliki uchwał do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: inż. Jerzy Kwiecień
Data publikacji: 2006-05-18

Załączniki:

 1. UCHWAŁA Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Drzewica na rok 2006r - plik 201,9 KB - format .pdf
 2. Załącznik Nr1 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 201,9 KB - format .pdf
 3. Załącznik Nr2 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 424,2 KB - format .pdf
 4. Załącznik Nr3 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 38,0 KB - format .pdf
 5. Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 196,6 KB - format .pdf
 6. Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 33,5 KB - format .pdf
 7. Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 273,2 KB - format .pdf
 8. Załącznik Nr 6a do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 37,7 KB - format .pdf
 9. Załącznik Nr 7 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 25,0 KB - format .pdf
 10. Załącznik Nr 8 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 32,0 KB - format .pdf
 11. Załącznik Nr 9 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 48,8 KB - format .pdf
 12. Załącznik Nr 10 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 29,8 KB - format .pdf
 13. Załącznik Nr 11 do UCHWAŁY Nr XXXIV-191-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 78,8 KB - format .pdf
 14. UCHWAŁA Nr XXXIV-192-2006 z dnia 14 luty 2006 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r - plik 123,4 KB fotmat .pdf
 15. UCHWAŁA Nr XXXIV-193-2006 z dnia 14 luty 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Drzewica w 2006r - plik 510,4 KB - format .pdf
 16. UCHWAŁA Nr XXXIV-194-2006 z dnia 14 luty 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków - plik 399,8 KB - format .pdf
 17. UCHWAŁA Nr XXXV-195-2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z wykonania budżetu gminy za 2005r i udzielenie absolutorium - plik 41,2 KB - format .pdf
 18. UCHWAŁA Nr XXXV-196-2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie - plik 50,9 KB - format .pdf
 19. UCHWAŁA Nr XXXV-197-2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjecia Programu wspolpracy z organizacjami pzarządowymi na 2006r - plik 264,7 KB - format .pdf
 20. UCHWAŁA Nr XXXV-198-2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian Uchwaly Rady Gminy i Miata Drzewica Nr XXXIV 193-2006 z dnia 14 luty 2006r - plik 107,0 KB - format .pdf
 21. UCHWAŁA Nr XXXV-199-2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zarządu Powiatu Opoczyńskiego - plik 31,7 KB - format .pdf
 22. UCHWAŁA Nr XXXV-200-2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zarzadu Województwa Łódzkiego- plik 28,9 KB - format .pdf
 23. UCHWAŁA Nr XXXV-201-2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy i Miata Drzewica Nr XXXIV/194/2006 z dnia 14 Luty 2006r - plik 31,8 KB - format .pdf
 24. UCHWAŁA Nr XXXVI-202-2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie z zalacznikami - plik 632 KB format .pdf
 25. UCHWAŁA Nr XXXVI-203-2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowej pożyczki z WFOŚiGW - plik 55,2 KB format .pdf
 26. UCHWAŁA Nr XXXVI-204-2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania umorzeń i innych ulg z tytułu należności pienieżnych - plik 126,9 KB format .pdf
 27. UCHWAŁA Nr XXXVI-205-2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul Fabrycznej stanowiącej mienie komunalne - plik 42,3 KB format .pdf
 28. UCHWAŁA Nr XXXVI-206-2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy - plik 39,0 KB format .pdf
 29. UCHWAŁA Nr XXXVI-207-2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Drzewica - plik 83,1 KB format .pdf
 30. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY Nr XXXVI-207-2006 z dnia 28 czerwca 2006 - plik 1075,3 KB format .pdf
 31. UCHWAŁA NR XXXVII_208_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie- plik 42,5 KB format .pdf
 32. Załacznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXVII-208-2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. - plik 18,1 KB foramt .pdf
 33. Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXXVII_208_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. - plik 23,3 KB format.pdf
 34. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXVII_208_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. - plik 38,7 KB format.pdf
 35. Załącznik Nr 4 do UCHWAŁY NR XXXVII_208_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. - plik 98,4 KB format.pdf
 36. Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XXXVII_208_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. - plik 25,6 KB format.pdf
 37. Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XXXVII_208_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. - plik 140,3 KB format.pdf
 38. UCHWAŁA NR XXXVII_209_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI_203_2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. - plik 18,2 KB format.pdf
 39. UCHWAŁA NR XXXVII_210_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi - plik 23,2 KB format.pdf
 40. UCHWAŁA NR XXXVII_211_2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych - plik 17,0 KB format.pdf
 41. UCHWAŁA NR XXXVII_212_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywani taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków - plik 29,0 KB format.pdf
 42. UCHWAŁA NR XXXVII_213_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Drzewica - plik 76,2 KB format.pdf
 43. Załącznik do UCHWAŁY NR XXXVII_213_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 roku - wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - plik 103,4 KB format.pdf
 44. UCHWAŁA NR XXXVII_214_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze - plik 34,7 KB format.pdf
 45. UCHWAŁA NR XXXVII_215_2006 z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przystapienia przez gminę i miasto Drzewica do działań zmierzających do przeprowadzenia gazyfikacji gminy - plik 21,4 KB format.pdf
 46. UCHWAŁA NR XXXVIII_216_2006 z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi - plik 26,3 KB format.pdf
 47. UCHWAŁA NR XXXVIII_217_2006 z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie - plik 36,2 KB format.pdf
 48. Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXVIII_217-2006 z dnia 27 września 2006 roku - plik 19,7 KB format.pdf
 49. Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXXVIII_217_2006 z dnia 27 września 2006 roku - plik 33,2 KB format.pdf
 50. Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXVIII_217_2006 z dnia 27 września 2006 roku - plik 29,9 Kb format.pdf
 51. Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR XXXVIII_217_2006 z dnia 27 września 2006 r. - plik 28,5 KB format.pdf
 52. Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XXXVIII_217_2006 z dnia 27 września 2006 r. - plik 165,6 KB format.pdf
 53. UCHWAŁA NR XXXVIII_218_2006 z dnia 27wrzesnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Zarządu Powiatu Opoczyńskiego - plik 20,3 KB format.pdf
 54. UCHWAŁA NR XXXIX_219_2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie - plik 42,8 KB format.pdf
 55. Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXIX_219_2006 z dnia 25 października 2006 r. - plik 18,3 KB format.pdf
 56. Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XXXIX_219_2006 z 25 października 2006 r. - plik 20,8 KB format.pdf
 57. Załacznik do UCHWAŁY NR XXXIX_219_2006 z dnia 25 października 2006 roku - plik 111,2 KB format.pdf
 58. Załacznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XXXIX_219_2006 z dnia 25 października 2006 roku - plik 164,5 KB format.pdf
 59. UCHWAŁA NR XXXIX_220_2006 z dnia 25 października 2006 r.w sprawie zmian w budżecie - plik 36,4 KB format.pdf
 60. Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XXXIX_220_2006 z dnia 25 października 2006 roku - plik 18,6 KB format.pdf
 61. Załacznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XXXIX_220_2006 z 25 października 2006 roku - plik 28,1 KB format.pdf
 62. Załącznik do UCHWAŁY NR XXXIX_220_2006 z dnia 25 października 2006 roku - plik 108,5 KB format.pdf
 63. Załącznik Nr 6 do UCHWAŁY NR XXXIX_220_2006 z dnia 25 października 2006 roku - plik 159,6 KB format.pdf
 64. Uchwala Nr XXXIX_221_2006 w spr. uchylenia uchwaly Nr XXXVI_207_2006 z dnia 25 października 2006r. RGiM w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagosp przestrz gminy i miasta Drzewica - plik 34,7 KB format .pdf
 65. Uchwala Nr XXXIX_222-2006 z dnia 25 października 2006r. w spr uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagosp przestrz gminy i miasta Drzewica - plik 52,8 KB format.pdf
 66. Uchwal Nr XXXIX_223_2006 z dnia 25 października 2006r. w spr stwierdzenia zgodnosci ustalen miejsc. planu zagosp. przestrz obejmuj. fragmenty miasta i gminy Drzewica polozone wokol zalewu na rz Drzewiczce - plik 37,4 KB format .pdf
 67. UCHWALA NR I_1_2006 z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady - plik 15,8 KB format.pdf
 68. UCHWALA NR I_2_2006 z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru dwu Wiceprzewodniczących Rady - plik 15,3 KB format.pdf
 69. UCHWALA NR I_3_2006 z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji Rewizyjnej - plik 14,5 KB format.pdf
 70. UCHWALA NR I_4_2006 z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Rady - plik 23 KB format.pdf
 71. UCHWALA NR I_5_2006 z dnia 23 listopada 2006 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczących komisji stałych Rady - plik 19,9 KB format.pdf
 72. UCHWALA NR II_6_2006 z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia stawki podatku leśnego na 2007 rok -plik 16 KB format.pdf
 73. UCHWALA NR II_7_2006 z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 r. - plik 24,7 KB format.pdf
 74. UCHWALA NR II_8_2006 z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2007 rok - plik 41,8 KB format.pdf
 75. Uchwała Nr II_9_2006 z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa - plik 20,5 KB format.pdf
 76. UCHWALA NR II_10_2006 z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na 2007 rok - plik 16,6 KB format.pdf
 77. UCHWALA NR III_11_2006 z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie stwierdzenia objęcia obowiązków przez Burmistrza - plik 12,9 KB format.pdf
 78. UCHWALA NR IV_12_2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie - plik 33,9 KB format.pdf
 79. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Dochodów Budżetowych na rok 2006 - plik 187,5 KB format.pdf
 80. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Wydatków Budżetowych na rok 2006 - plik 231,6 KB format.pdf
 81. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Przychodów i Rozchodów związanych z finanse. i rozdysp. nadwyżki budżetu na 2006 rok - plik 24,5 KB format.pdf
 82. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Dochodów i Wydatków z zakresu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - plik 72,7 KB format.pdf
 83. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Prognozy Długu na 2006 rok - plik 24,4 KB format.pdf
 84. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne - plik 119,8 KB format.pdf
 85. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Przychodów i Rozchodów Funduszy Celowych na rok 2006 - plik 16,2 KB format.pdf
 86. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Wydatków Budżetu na pomoc finansową dla jst na rok 2006 - plik 17,9 KB format.pdf
 87. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Dochodów i Wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiąz. Probl. Alkohol. na rok 2006 - plik 19,1 KB format.pdf
 88. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Dochodów Budżetu Państwa związanych z realizowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2006 - plik 17,6 KB format.pdf
 89. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV_12_2006 Plan Dotacji dla Podmiotów Publicznych na rok 2006. - plik 32,2 KB format.pdf
 90. UCHWALA Nr IV_13_2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007 - plik 80,1 KB format.pdf
 91. UCHWALA NR IV_14_2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Drzewicy przy ul. Sikorskiego pod budowę drogi - plik 12,7 KB format.pdf
 92. UCHWALA NR IV_15_2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody i ustalenia zasad sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego zasób gminy - plik 21,2 KB format.pdf
 93. UCHWALA NR IV_16_2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich - plik 19,6 KB format.pdf
 94. UCHWALA NR IV_17_2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne dla burmistrza - plik 24,8 KB format.pdf
 95. UCHWALA NR IV_18_2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy - plik 16,2 KB format.pdf