MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Uchwały Rok 2001
Uchwały Rok 2002
Uchwały Rok 2003
Uchwały Rok 2004
Uchwały Rok 2005
Uchwały Rok 2006
Uchwały Rok 2007
Uchwały Rok 2008
Uchwały Rok 2009
Uchwały Rok 2010
Uchwały Rok 2011
Uchwały Rok 2012
Uchwały Rok 2013
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Uchwały Rok 2004
Pliki uchwał do pobrania w formacie .pdf. Do przeglądania plików PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader. Program ten jest darmowy (ang. freeware) i można go pobrać m.in.: ze strony producenta - firmy Adobe i zainstalować do własnych potrzeb:

 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: Admin Admin
Data publikacji: 2004-12-02

Załączniki:

 1. UCHWAŁA Nr XIV-80-2004 z dnia 10 luty 2004 w sprawie uchwalenie budżetu na 2004r plik 1200 kB formatu .pdf
 2. UCHWAŁA Nr XIV-81-2004 z dnia 10 luty 2004 w sprawie uchwalenie regulaminu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych plik 190 kB formatu .pdf
 3. UCHWAŁA Nr XV-82-2004 z dnia 22 marca 2004 w sprawie utrzymania porządku plik 334 kB format .pdf
 4. UCHWAŁA Nr XV-83-2004 z dnia 22 marca 2004 w sprawie wynagradzania nauczycieli plik 669 kB format .pdf
 5. UCHWAŁA Nr XV-84-2004 z dnia 22 marca 2004 w sprawie zmian w budżecie plik 189 KB format .pdf
 6. UCHWAŁA Nr XV-85-2004 z dnia 22 marca 2004 w sprawie zmian w budżecie - plik 265 KB - format .pdf
 7. UCHWAŁA Nr XV-86-2004 z dnia 22 marca 2004 w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi plik 221 kb format .pdf
 8. UCHWAŁA Nr XV-87-2004 z dnia 22 marca 2004 w sprawie obwodu głosowana PDPS w wyborach do parlamentu UE plik 48 kb format .pdf
 9. UCHWAŁA Nr XVI-88-2004 z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie udzielenia absolutorium za 2003r plik 54 kb format .pdf
 10. UCHWAŁA Nr XVI-89-2004 z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie zmian w budżecie plik 51 kb format .pdf
 11. UCHWAŁA Nr XVI-90-2004 z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na selektywną zbiórkę odpadów plik 49 KB format .pdf
 12. UCHWAŁA Nr XVI-91-2004 z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie zaciągniecia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na OSP w Radzicach plik 50 KB format .pdf
 13. UCHWAŁA Nr XVI-92-2004 z dnia 27 kwietnia 2004 w sprawie zaciągniecia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na OSP Domaszno plik 50 KB format .pdf
 14. UCHWAŁA Nr XIX-93-2004 z dnia 21 maja 2004 w sprawie zgody na zawarcie umowy o dofinansowaniu budowy sali sportowej przy Gimnazjum plik 50 KB format .pdf
 15. UCHWAŁA Nr XIX-94-2004 z dnia 21 maja 2004 w sprawie zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie modernizacji toru kajakowego na drzewiczce plik 50 KB format .pdf
 16. UCHWAŁA Nr XIX-95-2004 z dnia 21 maja 2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zarządu Województwa Łódzkiego na modernizacje jazu plik 49 KB format .pdf
 17. UCHWAŁA Nr XIX-96-2004 z dnia 21 maja 2004 w sprawie zmian w budżecie plik 201 KB format .pdf
 18. UCHWAŁA Nr XIX-97-2004 z dnia 21 maja 2004 w sprawie zmian w budżecie plik 207 KB format .pdf
 19. UCHWAŁA Nr XIX-98-2004 z dnia 21 maja 2004 w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego plik 207 KB format .pdf
 20. UCHWAŁA Nr XIX-99-2004 z dnia 21 maja 2004 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości - plik 108 KB format .pdf
 21. UCHWAŁA Nr XVII-100-2004 z dnia 24 czerwca 2004 w sprawie zmian w budzecie - plik 59 KB - format .pdf
 22. UCHWAŁA Nr XVII-101-2004 z dnia 24 czerwca 2004 w spr. zmian w budzecie - plik 173 KB - format .pdf
 23. UCHWAŁA Nr XVII-102-2004 z dnia 24 czerwca 2004 w sprawie zaciągniecia kredytu na kanalizację Żardki, Żdżary - plik 50,5 KB - format .pdf
 24. UCHWAŁA Nr XVIII-103-2004 z dnia 18 sierpnia 2004 w sprawie wyborów sołtysa w Żardkach - plik 34,7 KB - format .pdf
 25. UCHWAŁA Nr XX-104-2004 z dnia 08 września 2004 w spr. zatwierdzenia taryfy na wodę i ścieki - plik 85,1 KB - format .pdf
 26. UCHWAŁA Nr XX-105-2004 z dnia 02 września 2004 w spr. opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych - plik 96,2 KB - format .pdf
 27. UCHWAŁA Nr XX-106-2004 z dnia 02 września 2004 w spr. wyrażenia zgody na zakup gruntu od Gerlach S.A - plik 46,2 KB - format .pdf
 28. UCHWAŁA Nr XX-107-2004 z dnia 02 września 2004 w spr. utworzenia funduszu stypendialnego dl uczniow Gimnazjum - plik 51 KB - format .pdf
 29. UCHWAŁA Nr XX-108-2004 z dnia 02 września 2004 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Zarządu Powiatu Opoczno na drogę Krzczonów-Jelnia - plik 40,5 KB - format .pdf
 30. UCHWAŁA Nr XX-109-2004 z dnia 02 września 2004 w spr. zmian w budżecie - plik 271 KB - format .pdf
 31. UCHWAŁA Nr XXI-110-2004 z dnia 27 października 2004 w spr. wyboru obsługi bankowej - plik 45,4 KB - format .pdf
 32. UCHWAŁA Nr XXI-111-2004 z dnia 27 października 2004 w spr. zaciągniecia pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi na uzupelnienie ciągu technologicznego SUW w Strzyżowie - plik 49,2 KB - format .pdf
 33. UCHWAŁA Nr XXI-112-2004 z dnia 27 października 2004 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Zarządu Powiatu Opoczno na dofinansowanie modernizacji drogi Radzice-Drzewica - plik 53,7 KB - format .pdf
 34. UCHWAŁA Nr XXI-113-2004 z dnia 27 października 2004 w sprawie zmian w budżecie - plik 210,3 KB - format .pdf
 35. UCHWAŁA Nr XXI-114-2004 z dnia 27 października 2004 w spr zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego - plik 32,3 KB - format .pdf
 36. Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXI-114-2004 z dnia 27 października 2004 w spr zatwierdzenia planu rozwoju lokalnego "PLAN ROZWOJU LOKALNEGO Gminy i Miasta Drzewica na lata 2004-2006 i 2007-2013" - plik 806 KB - format .pdf
 37. UCHWAŁA Nr XXI-115-2004 z dnia 27 października 2004 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzestrzennego wokół zalewu - plik 106,7 KB - format .pdf
 38. UCHWAŁA Nr XXI-116-2004 z dnia 27 pazdziernika 2004 w spr zmiany studium zag. przestrzennego czesci gminy-obszar przy zalewie - plik 133,2 KB - format .pdf
 39. UCHWAŁA Nr XXII-117-2004 z dnia 7 grudnia 2004 w spr. ustalenia stawki podatku rolnego na 2005r - plik 48,5 KB - format .pdf
 40. UCHWAŁA Nr XXII-118-2004 z dnia 7 grudnia 2004 w spr. ustalenia stawki podatku leśnego na 2005r - plik 43,2 KB - format .pdf
 41. UCHWAŁA Nr XXII-119-2004 z dnia 7 grudnia 2004 w spr. ustalenia stawki podatku od nieruchomości na 2005r - plik 85,3 KB - format .pdf
 42. UCHWAŁA Nr XXII-120-2004 z dnia 7 grudnia 2004 w spr. okreslenia podatku od środków transportowych na 2005r - plik 125,3 KB - format .pdf
 43. UCHWAŁA Nr XXII-121-2004 z dnia 7 grudnia 2004 w spr. ustalenia dziennych stawek oplaty targowej na 2005r - plik 77,2 KB - format .pdf
 44. UCHWAŁA Nr XXII-122-2004 z dnia 7 grudnia 2004 w spr. zarzadzenia poboru podatkow w drodze inkasa na 2005r - plik 65 KB - format .pdf
 45. UCHWAŁA Nr XXII-123-2004 z dnia 7 grudnia 2004 w spr. zmian w budżecie - plik 56,9 KB - format .pdf
 46. UCHWAŁA Nr XXII-124-2004 z dnia 07 grudnia 2004 w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznej - plik 159,3 KB - format .pdf
 47. UCHWAŁA Nr XXIiI-125-2004 z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie zmian w budżecie - plik 45,7 KB - format .pdf
 48. UCHWAŁA Nr XXIII-126-2004 z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie zmian w planie dochodów - plik 485,2 KB - format .pdf
 49. UCHWAŁA Nr XXIII-127-2004 z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie progarmu współpracy z organizacjami pozarządowymi - plik 395,6 KB - format .pdf
 50. UCHWAŁA Nr XXIII-128-2004 z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie zmian w Uchwale XXII-120 z 07-12-2004 /stawki podatku od śr. transportowych / - plik 140,1 KB - format .pdf
 51. UCHWAŁA Nr XXIII-129-2004 z dnia 29 grudnia 2004 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa dla Pana Ryszarda Kaczorowskiego Prezydenta RP na uchodźstwie - plik 32,2 KB - format .pdf