MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Ref. Spraw Obywatelskich, Społecznych i Wojskowych
Ref. Organizacji Promocji i Kadr
Ref. Budżetu i Podatków
Ref. Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Inwestycji i Promocji
Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Ref. Gospodarki Komunalnej, Budownictwa, Inwestycji i Promocji

Referat zajmuję się:
-udostępnianiem projektów i założeń do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu tego planu
-udzielaniem wskazań lokalizacyjnych inwestycji
-wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
-wydawaniem decyzji pozwolenia na budowę
-zatwierdzaniem projektu budowlanego w wykonywanym pozwoleniu na budowę
-przyjmowaniem zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych lub obiektu budowlanego objętego zgłoszeniem
-przyjmowaniem zgłoszenia o rozbiórce
-wydawaniem decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości
-przyjmowaniem zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych /wydawanie dziennika budowy/
-przyjmowaniem zawiadomienia o zakończeniu budowy
-wydawaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
-wydawaniem pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub jego części
-wydawaniem pozwoleń na użytkowanie obiektu
-wydawaniem zaświadczeń właścicielom domu jednorodzinnego potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu do uzyskania dodatku mieszkaniowego
-opieką nad miejscami pamięci narodowej
-sprawami wynikającymi z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych
-sprawami związanymi z budowaniem i utrzymaniem grzebowisk zwierząt
-wymierzaniem opłat na pokrycie kosztów budowy urządzeń komunalnych
 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: nieznana
Data publikacji: