MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sporządzenie aktu urodzenia i Transkrypcja
Zawarcie związku małżeńskiego i Transkrypcja
Sporządzenie aktu zgonu i Transkrypcja
Odpisy aktu z ksiąg Urzedu Stanu Cywilnego
Stawki opłaty skarbowej
Druki, formularze do pobrania
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Urząd Stanu Cywilnego
Liczba odwiedzin kategorii: 3749 
 

PROCEDURY  ZAŁATWIANIA  SPRAW 

W  URZĘDZIE  STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy i Miasta -  Urząd Stanu Cywilnego
ul. Stanisława Staszica nr 22 , 26-340 Drzewica
parter, pok. nr 3
mgr Dorota Jedlińska
tel. 48 375 6792
e-mail: 
usc@drzewica.pl

 

1. Sporządzenie aktu urodzenia i Transkrypcji 

2. Zawarcie związku małżeńskiego i Transkrypcji

3. Sporządzenie aktu zgonu i Transkrypcji

4. Odpisy aktu z ksiag Urzedu Stanu Cywilnego

5. Opłaty skarbowe

6. Druki i formularze do pobrania

kliknij link aby pobrać ->>> formularz  Podania

Dodatkowe szczegółowe informacje są dostepne w zakładce KARTY USŁUG 

 
Osoba odpowiedzialna za treść: Dorota Jedlińska
Osoba publikująca: mgr Jolanta Zawadzka
Data publikacji: 2006-10-27