MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje z up. Burmistrza
Oświadczenia majątkowe Radnych pełniących funkcje
Oświadczenia majątkowe za 2012 rok
Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Oświadczenia majątkowe za 2010 rok.
Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji 2010 rok
Oświadczenie majątkowe Burmistrza na koniec kadencji rok 2010
Oświadczenia majątkowe za 2009 rok.
Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.
Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
Oświadczenia majątkowe za 2004 rok - / wszystkie /
Oświadczenia majątkowe za 2003 rok /wszystkie/
Oświadczenia majątkowe za 2002 rok /wszystkie/
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Oświadczenia majątkowe
Liczba odwiedzin kategorii: 8860 
 

OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmian.) zobowiązanymi do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym są: radny, burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej, członek organu zarządzającego gminą osoba prawna oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Radny i burmistrz składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i burmistrza co roku do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Wszystkie pozostałe osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego składają pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe składane są w terminie jak – radny i burmistrz.

 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: nieznana
Data publikacji: