MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe Kierownictwa Urzędu
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek
Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje z up. Burmistrza
Oświadczenia majątkowe Radnych pełniących funkcje
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Oświadczenia majątkowe za 2005 rok
Oświadczenia majątkowe za 2004 rok - / wszystkie /
Oświadczenia majątkowe za 2003 rok /wszystkie/
Oświadczenia majątkowe za 2002 rok /wszystkie/
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Oświadczenia majątkowe
Liczba odwiedzin kategorii: 9017 
 

OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmian.) zobowiązanymi do złożenia oświadczeń o stanie majątkowym są: radny, burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej, członek organu zarządzającego gminą osoba prawna oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.

Radny i burmistrz składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i burmistrza co roku do dnia 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Wszystkie pozostałe osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego składają pierwsze oświadczenia majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe składane są w terminie jak – radny i burmistrz.

 
Osoba odpowiedzialna za treść: nieznana
Osoba publikująca: nieznana
Data publikacji: