MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Miasto i Sołectwa
Liczba odwiedzin kategorii: 7315 
 
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Burmistrz. Rada nadzoruje działalność sołectwa. Dane o powierzchni i liczbie ludności z 31-12-2006
 
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr Jolanta Starus
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2010-10-07

 Nazwa pozycji Data
BRZUSTOWIEC 2003-06-16
BRZUZA 2003-06-16
DĄBRÓWKA 2003-06-16
DOMASZNO 2003-06-16
DRZEWICA 2003-06-18
GIEŁZÓW 2003-06-16
IDZIKOWICE 2003-06-16
JELNIA 2003-06-16
KRZCZONÓW 2003-06-16
RADZICE DUŻE 2003-06-16
RADZICE MAŁE 2003-06-16
STRZYŻÓW 2003-06-16
ŚWIERCZYNA 2003-06-16
TRZEBINA 2003-06-16
WERÓWKA 2003-06-16
ZAKOŚCIELE 2003-06-16
ŻARDKI 2003-06-16
ŻDŻARY 2003-06-16