MENU
PRZETARGI - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
Przetargi aktualne
Przetargi archiwalne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne aktualne
Ogłoszenia, Obwieszczenia administracyjne archiwalne
Ogłoszenia o NABORZE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Pożytek publiczny i Wolontariat
Rejestr działalności regulowanej
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
OGŁOSZENIA - RÓŻNE
REGIONALNE CENTRUM KULTURY - Dokumentacja
WŁADZE i BUDŻET
Rada Gminy i Miasta
Burmistrz
Z-ca Burmistrza
Urząd Gminy
Sekretarz
Skarbnik
Budżet - Roczne Informacje Finansowe
Budżety Archiwalne
Miasto i Sołectwa
Jednostki organizacyjne
Spółki prawa handlowego
GMINA
Aktualności
Adresy
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Oświadczenia majątkowe
INFORMACJE GOSPODARCZE
INFORMACJE WYBORCZE
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY
WYBORY PARLAMENTARNE 2011
PRAWO LOKALNE
Podstawy prawne
Statut
Regulamin
Uchwały Rady Gminy
Akty wewnętrzne
Zag. przestrzenne
Gosp. komunalna
Skargi i Wnioski
MOJA SPRAWA
Ewidencja ludności
Urząd Stanu Cywilnego
Sprawy budowlane
Ochrona środowiska
Sprawy komunalne
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Podatki
KARTY USŁUG
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
REDAKCJA
UWAGI - PROPOZYCJE
    Zag. przestrzenne
Liczba odwiedzin kategorii: 3575 
 
Kwestie zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy reguluje Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.717
 
Osoba odpowiedzialna za treść: Julian Stępień
Osoba publikująca: mgr inż. Krzysztof Jakubczyk
Data publikacji: 2012-11-29

Załączniki:

 1. Uchwała Nr XI/86/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, fragmentu Miasta i Gminy Drzewica dla terenów wokół zalewu. Format pdf, 83 KB
 2. Załącznik do uchwały Nr XI/86/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku - Uzasadnienie uchwały. Format pdf, 20 KB
 3. Załącznik Nr_4 do uchwały Nr XI/86/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku. Format pdf, 26 KB
 4. Rysunek Nr_1 do uchwały Nr XI/86/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku. Format jpg, 3,24 MB
 5. Rysunek Nr_2 do uchwały Nr XI/86/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku. Format jpg, 6,63 MB
 6. Rysunek Nr_3 do uchwały Nr XI/86/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku. Format jpg, 8,89 MB