Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy


WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY I MIASTA

1. Gimnazjum w Drzewicy, ul. Szkolna 11
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzewicy, ul. St. Staszica 5
3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Domasznie
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzustowcu
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jelni
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzczonowie
7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Radzicach Dużych
8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Idzikowicach
9. Przedszkole Samorządowe w Drzewicy
10. Ośrodek Kultury Gminy i Miasta W Drzewicy
11. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy
12. Biblioteka Samorządowa Gminy i Miasta w Drzewicy